U hotelu Holiday-Inn, 3. oktobra ove godine, održan je poslovni skup „Industrija 4.0: Planiranje i praćenje proizvodnje u realnom vremenu“. Skup je organizovalo preduzeće KeyIT sa svojim partnerima, kompanijama OpenData i Inea, a tema skupa su bila savremena rešenja za planiranje i upravljanje proizvodnjom.

Koncept „Industrija 4.0“, koji ponekad zovemo i„četvrta industrijska revolucija“, označava tehnološki proces inovacije koji omogućava proizvodnju na automatizovaniji način i uz integrisanu infrastrukturu, koja se sastoji od imovine, mašina, ljudi, mobilnih uređaja i informacionih sistema, a može se nalaziti unutar i van kompanije. Planiranje, praćenje i kontrola proizvodnih operacija vrši se u realnom vremenu, uz optimizaciju procesa i resursa, analizom performansi i smanjenjem grešaka i škarta, čime se postiže kontinuirani napredak u proizvodnji.

Skup je otvorila Dr Živana Jakovljević,vanredni profesor, Laboratorija za automatizaciju proizvodnje, Katedra za proizvodno mašinstvo, Mašinski Fakultet Univerziteta u Beogradu, sa predavanjem:“Kibernetsko fizički sistemi i Industrija 4.0”. Radovan Ostojić, direktor kompanije KeyIT, govorio je na temu uloge ERP-a, Simatic IT Preactor APS i Opera MES u digitalizaciji proizvodnje i međusobnoj povezanosti.

Zatim je usledilo predavanje o rešenju Preactor, koje je održao Tomaž Grabnar iz kompanije Inea. Simatic IT Preactor APS je rešenje koje se može koristiti za dugoročno strateško planiranje, na godišnjem ili kvartalnom nivou, kao i za operativno planiranje, za nekoliko nedelja ili dana unapred. Ono omogućava terminiranje i reterminiranje proizvodnje na osnovu povratnih informacija iz proizvodnje, može da radi potpuno samostalno ili integrisano sa ERP i MES softverima. U nastavku nam je Cvetko Pepelnik, direktor kompanije Inea, dodatno približio mogućnosti povezivanja sa mašinama i prikupljanja potrebnih podataka sa mašina.

MES (Manufacturing Execution System) je softver za digitalizaciju proizvodnje. Aleksandra Brokoli i Mitko Orcev predstavili su rešenje Opera MES kompanije OpenData.Opera MES pruža informacije u realnom vremenu za upravljanje i nadgledanje proizvodnog procesa, od porudžbine do isporuke gotovog proizvoda.Ovo je web rešenje, modularne i fleksibilne strukture, a omogućava upravljanje materijalima, proizvodnjom, kvalitetom, održavanjem, kao i povezivanje samašinama za automatsko prikupljanje i slanje podataka. Moguće je generisanje izveštajnih tabli (dashboards) koje rukovodstvu, u realnom vremenu, dostavljaju informacije neophodne za upravljanje proizvodnjom.

Nakon predavanja i pauze za ručak usledila je demonstracija rešenja Preactor i Opera MES. Na primeru realne proizvodnje, pokazano je kako se planira (terminira) proizvodnja u Preactor-u, a zatim smo mogli da vidimo kako Opera MES, iz perspektive radnika i rukovodstva u proizvodnji, omogućava uvid u lamsirane i raspoređene radne naloge (operacije) po radnim mestima, trebovanje materijala, evidenciju prijema ispravnih proizvoda i škarta, kao i različite dashboard-e koji prikazuju informacije u realnom vremenu. U opuštenoj atmosferi i uz visok stepen interakcije između predavača i publike, u najvećoj meri direktora proizvodnje i planera, demonstriran je veliki broj funkcionalnosti.

Zaključak skupa je da dolaze uzbudljiva vremena u kojima će nam visokotehnološka rešenja biti neophodna u svakodnevnom radu i omogućiti veću efikasnost i produktivnost proizvodnje.