KOPA

Preuzmite reference – Kopa

KOPA ERP

KOPA ERP je idealno rešenje za srednja i velika preduzeća i multinacionalne kompanije. Prilagođava se i poslovnim izazovima manjih preduzeća, kao i specifičnim zahtevima finansijskih ustanova i drugih ponuđača javnih usluga. U KOPA ERP sistem jednostavno uključujete poslovanje novih i pridruženih preduzeća, te poslovanje preduzeća na stranim tržištima.

  • povećavate uvid i kontrolu poslovanja uz manji broj zaposlenih,

  • unapređujete praćenje pokrivenosti troškova za pojedinačni poluproizvod i proizvod – pravovremeno reagujete na situaciju na tržištu i usredsređujete se na profitabilne proizvode.

  • unapređujete sposobnost planiranja u praćenja poslovanja – unapređujete planiranje proizvodnje i iskorišćenost resursa

KOPA CRM

Celovit sistem za vođenje marketinga, prodaje i podrške klijentima

Prodaja je zbog oštre konkurencije na tržištu postala najkritičnija poslovna funkcija. Preduzeća moraju ulagati sve više vremena i novca u marketing i prodaju.

KOPA CRM je ispitan sistem za vođenje marketinga i prodaje koji vam omogućava da sagradite poslovne procese oko vašeg najvrednijeg izvora – vaših klijenata.

Primenom ovog sistema koji je podržan dobrom praksom iz različitih privrednih grana, uvećavate broj lojalnih klijenata i poboljšavate efekte marketinško-prodajnih aktivnosti pri sticanju novih.


KOPA HRM

Uvećajte dodatu vrednost svog ljudskog kapitala

Ostvarivanje poslovne strategije i ciljeva diktira efikasno upravljanje kadrovskim resursima. Zadovoljni i motivisani zaposleni predstavljaju motor poslovnog uspeha.

KOPA HRM je sistem za celovito upravljanje ljudskim resursima koji predstavljaju ključni kapital preduzeća. Sa širokom paletom inovativnih i naprednih funkcionalnosti zadovoljavate sve aspektie upravljanja kadrovima i omogućavate preduzeću uslove za planirani razvoj i rast.

KOPA BI

Kredibilne poslovne odluke za dugoročnu poslovnu uspešnost.

Rukovodećima u preduzeću trebaju brze i verodostojne informacije iz poslovanja. KOPA BI je sistem za podršku strateškom i operativnom odlučivanju.

Sa KOPA BI podržavate odlučivanje na svim nivoima poslovanja, od kontrolinga i najvišeg rukovodstva do srednjeg menadžmenta i izvođača u odeljenjima kao što su marketing, prodaja, finansijsko računovodstvo, planiranje proizvodnje i tehničke službe.

U KOPA BI je uključen niz posebnih aplikacijskih struktura:

  • troškovno računovodstvo,

  • vođenje investicija,

  • informacioni portal za praćenje rada i za odlučivanje u tehničkim službama

KOPA LOGISTIKA

KOPA PROLOG

KOPA obezbeđuje savremena logistička rešenja kojima jačate vaš položaj u lancu snabdevanja. Logistički sistem KOPA PROLOG je usko povezan sa poslovno-proizvodnim sistemom KOPA ERP.

Oba sistema zajedno vam omogućuju uvođenje pristupa agilne logistike i proizvodnje.

Povezanim procesima i preglednim materijalnim tokovima usklađujete nabavku i prodaju u odnosu na planiranu proizvodnju. Kupcima obezbeđujete tačnu dostavu u dogovorenim rokovima i povećavate svoj ugled i poverenje među poslovnim partnerima

KOPA LOGOS

KOPA LOGOS je univerzalan informacioni sistem za upravljanje logistikom, koji optimizuje i smanjuje troškove kontrole materijalnih tokova u preduzeću.

Uz pomoć sistema KOPA LOGOS možete u potpunosti da pratite materijalne tokove u realnom vremenu.

Informacije ćete učiniti dostupnim različitim korisnicima i unaprediti saradnju između službi prodaje, nabavke i proizvodnje. Na taj način ćete smanjiti vreme izrade, a robu označiti i blagovremeno je dostaviti kupcima, te smanjiti troškove logistike i proizvodnje.