Proizvodni pogon „Termometal“ d.o.o. Ada-a za proizvodnju vanserijskih delova, alata i sklopova, proizvodi određene proizvode za potrebe istraživačkih i razvojnih centara automobilske industrije, na osnovu dokumentacije naručioca. Preduzeće se trudi da iz godine u godinu zadovoljava sve veće potrebe poslovnih partnera, da ispuni njihova očekivanja i zahteve. Shodno tome je, tehnika i tehnologija na visokom nivou, raspolaže sa širokim tehnološkim spektrom i stručnim ljudskim resursom.