IBM Maximo

Pogledajte reference – Maximo

IBM Maximo

IBM Maximo Asset Management

IBM Maximo je vodeće svetsko rešenje za upravljanje održavanjem i životnim ciklusom osnovnih i proizvodnih sredstava.

Jedinstvenost ovog rešenja se ogleda u tome što se bavi održavanjem kako proizvodnih sredstava i opreme tako i zgrada i poslovnih prostorija, vozila i mehanizacije, kao i svih tipova IT i telekomunikacione opreme, koja danas ima ključnu ulogu u svim proizvodnim procesima. Osim održavanja, važna funkcija ove softverske platforme jeste upravljanje: sredstvima i opremom, radovima, nabavkom, nivoima servisa, magacinima..

Dakle, preko ovog softvera pratimo stanje zaliha i troškova, terminiramo održavanje, imamo pregled raspoloživosti mašina..

Zahvaljujući ovom softveru stvaraju se ogromne uštede u resursima, pojednostavljuju se procesi i povećava se efikasnost celog sistema.

IBM Maximo pruža jedinstvenu centralizovanu kontrolu nad svim vrstama sredstava:

 • Sredstva za proizvodnju

 • Infrastruktura

 • Objekti

 • Saobraćaj

 • Komunikacija

Ova platforma omogućava pouzdanost i optimizaciju performansi vaših sredstava, kao i maksimizaciju povraćaja ulaganja.

Upotrebom ovog rešenja optimizuje se iskorišćenje opreme i produžava njen životni vek, a time se smanjuju i ulaganja, povećava se nivo operativnosti opreme i kvalitet održavanja. IBM Maximo optimizuje troškove vezane za sredstva jer obezbeđuje mogućnost planiranja i razvoja rasporeda za preventivno, prediktivno, rutinsko (plansko) i korektivno (havarijsko) održavanje.

IBM Maximo Asset Management sastoji se od šest integrisanih modula za upravljanje podržanih servisno orijentisanom arhitekturom (SOA):

 • Upravljanje imovinom ( Asset management) – Omogućava kontrolu i praćenje informacija o imovini kroz ceo životni vek uključujući lokaciju, izmene, troškove i ostale informacije kroz vreme;

 • Upravljanje radovima (Work management) – Pruža mogućnosti upravljanja planiranim i neplaniranim aktivnostima održavanja, od inicijalnog zahteva i izrade radnog naloga do evidencije obavljenog posla;

 • Upravljanje uslugama (Service management) – Pruža mogućnost primanja zahteva za uslugom (Service Request), njegovo praćenje, ažuriranje i prioritizaciju. Upravljanje i pružanje usluga podržano je i odličnim ticketing sistemom za prijavu problema/zahteva. Neki od tih zahteva mogu odmah da se reše konsultovanjem baze znanja, koja se evidentira u samom sistemu, ili se zahtev prosleđuje na viši nivo uz mogućnost automatskog obaveštavanja i preusmeravanja pomoću workflowa;

 • Upravljanje ugovorima (Contract management) – Daje mogućnost kompletne podrške svim vrstama ugovora: za nabavku, zakup, iznajmljivanje, garancija, cene rada, softver,master (glavnih), blanket i korisnički definisanih ugovora;

 • Upravljanje zalihama (Materials management) – Omogućava precizno praćenje svih materijala i rezervnih delova i njihovog korišćenja. Smanjuje zalihe i eliminiše nepotrebne kupovine;

 • Upravljanje nabavkama (Procurement management) – Pruža planiranje nabavki, uprošćavanje i kontrolu procesa kupovine, maksimalno iskorišćenje kupovine po ugovorima (po povlašćenim cenama), analizu povoljnosti i kvaliteta dobavljača.