IIB

IIB je preduzeće specijalizovano za proizvodnju i uvođenje poslovnih informacionih sistema. Sa više od 25 godina postojanja i uravnoteženog rasta, danas predstavlja uspešnu softversku kuću. Vizija ovog preduzeća je širenje kulture humanog korišćenja informacionih tehnologija.

IIB proizvodi podržavaju višeslojnu arhitekturu zasnovanu na Microsoft platformama uključujući rad u Windows i Web ambijentu. Rade u realnom vremenu sa punom transakcionom podrškom. Visok stepen standardizacije (JUS ISO-9000, JUS A.A4xxx i JRS33), višejezička i viševalutna podrška su osobine koje im omogućavaju široku primenu. Zahvaljujući odabranoj tehnologiji obezbeđen im je dug životni vek. Primenjuju se više od 25 godina sa velikim uspehom u raznorodnim delatnostima.

IIB-ovi ERP proizvodi su Upis.Net i Upis.Partner.

Više informacija na www.iib.rs

KOPA

Kompanija KOPA je sposobna da svojom savremenom informacionom tehnologijom osigura okruženje koje omogućava ostvarivanje strategija brzo rastućih kompanija. KOPA ERP pomaže da se optimalno organizuju i savladaju procesi i idealno je rešenje za srednje i velike proizvodne kompanije, dok je istovremeno dorasla i potrebama koje se pojavljuju pri poslovanju ostalih kompanija, banaka i osiguravajućih društava.

KOPINO rešenje radi na ORACLE platformi i omogućava jednostavno savladavanje i praćenje poslovnih procesa a samim tim i brže odlučivanje. Sistem je modularno struktuiran, pri čemu su svi programi međusobno potpuno integrisani, tako da korisnik ima mogućnost jednakog uvida u podatke sa svake izabrane tačke.

Više informacija na www.kopa.si/sr/

 

OPEN DATA

Open Data je vodeća softverska kuća specijalizovana za razvoj i implementaciju MES-a (Manufacturing Execution System) za diskretne i procesne proizvodne kompanije.

Open Data je tvorac Opera MES-a, najčešće korišćenog MES rešenja sa više od 300 korisnika i preko 30 sertifikovanih partnera koji se bave promocijom, prodajom i implementacijom OPERA MES-a.

Od svog osnivanja, 1994. Open Data se uvek posvetila razvoju i implementaciji IT rešenja za proizvodna preduzeća za praćenje i kontrolu u realnom vremenu. Sa više od 20 godina iskustva, pomogla je kompanijama da optimizuju procese, povećavaju performanse, smanje troškove i poboljšaju kvalitet proizvoda. Danas, zahvaljujući uloženom radu i posvećenosti, u vrlo kratkom vremenu je u mogućnosti da implementira i aktivira MES projekte, i prenese  znanje onima koji odluče da se pridruže  mreži partnera i korisnika Opera MES-a.

Open Datu čine dve poslovne jedinice: jedna je posvećena razvoju i unapređenju Opera MES-a, koji podržava i direktnu i indirektnu prodajnu mrežu, druga je posvećena konsultacijama i implementaciji MES projekata za proizvodna preduzeća. Savršena sinergija između ove dve poslovne jedinice omogućila  je  širenje na međunarodno tržište. Danas Open Data je prisutna u Italiji, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Španiji, Poljskoj, Sloveniji, Rumuniji, Indiji, Kini i Meksiku…

www.opendatasrl.it

www.operames.it

 

INEA

Preduzeće INEA je februara 1987. godine osnovao Institut Jožef Stefan (IJS).Od juna 1991. god. preduzeće je u privatnom vlasništvu.

Danas je INEA vodeće preduzeće u Sloveniji na području industrijske automatizacije, kompjuterskog upravljanja procesima i proizvodnom informatikom. Takođe ima vodeću poziciju na području industrijske energetike.

Više na www.inea.si