Simatic IT Preactor

Napredno planiranje i raspoređivanje

Preuzmite Preactor brošuru
Simatic IT Preactor ASP

Poboljšajte usklađenost proizvodnih procesa

Simatik IT Preactor APS

Digitalizacija menja sve. Proizvođači moraju reagovati brzo i pametno na neočekivane promene i situacije, tako što su u mogućnosti da odgovore na upite u kratkom roku i zadovolje zahteve kupaca. Sa ovim izazovima se suočavaju kako velika preduzeća tako i srednji i mali poslovni sistemi. SIMATIC IT Preactor ASP rešenje je specijalno razvijano da izadje u susret baš tim potrebama i zahtevima, koristeći napredne algoritme koji balansiraju zahteve i kapacitete koji generišu optimalan raspored terminiranja, raspoređivanja i proizvodnje.

SIMATIC IT Preactor ASP se može koristiti za dugoročno strateško planiranje na mesečnom i godišnjem nivou, kao i srednjeročno taktičko planiranje (par nedelja unapred), takođe daje uvid u detaljno terminiranje i raspoređivanje (po taktovima i sekvencama).

SIMATIC IT Preactor ASP može raditi potpuno samostalno, a može biti prilagođen i konfigurisan ukoliko je to potrebno. Može raditi kao nezavisno rešenje koje upravlja planiranjem i rasporedjivanjem a takođe je projektovan za integrisanje sa drugim softverima kao što su ERP, MES, poslovno predviđanje, napredno planiranje i OEE aplikacije.

Napredno planiranje

Rešenje za napredno planiranje je softver dizajniran kao pomoćni alat strateškom planiranju kako dugoročnom tako i srednjeročnom. Ono sadrži prognozirane i dugoročne narudžbine, podržava dononošenje odluka o fleksibilnosti i utiče na glavne tokove proizvodnje.

Rešenje za napredno planiranje podržava donošenje glavnih odluka u proizvodnom procesu u okruženju proširenih proizvodnih kapaciteta, radne snage, raspoloživih resursa, i ostalih faktora. Pomaže da se definiše šta i koliko da se proizvede, gde i kada to proizvesti sa tačno preciziranim materijalima i resursima koji su na raspolaganju ili se zahtevaju.

Planiranje može biti odvojeno od finalnih ili nedovršenih proizvodnih kapaciteta, a planirani preiod može biti dan, nedelja, mesec ili kombinacija sva tri zajedno. Ukoliko se koristi zajedno sa našim naprednim sistemom za planiranje, informacija sa detaljno raspoređenim proizvodnim kapacitetima može biti poslata nazad u sistem za planiranje kako bi optimalno reterminirala planirane kapacitete sa raspoređenim. Glavni plan proizvodnje (MPS) može da se prekalkuliše koristeći proizvodni plan ili proizvodnu šemu kao osnov za novo planiranje i očekivane rezultate.

Napredno planiranje je osmišljeno sa moćnim karakteristikama koje vam omogućavaju da gradite fleksibilno rešenje koje je prilagođeno korisniku.

Potpuna transparentnost i kontrola kao podrška boljim odlukama u planiranju i raspoređivanju

Napredno rasporedjivanje

Softver za napredno raspoređivanje je interaktivan, bez ograničenja, više funkcionalan sistem za planiranje. Raspoloživost resursa i eventualna ograničenja, kao što su alati i materijali su kompletno uzeti u razmatranje tokom planiranja, kako bi obezbedili što precizniji model vašeg poslovnog okruženja. Narudžbine mogu biti brzo raspoređene koristeći napredno planiranje – po pravilu, a plan mora da je dostupan i za manualno tj. ručno upravljanje i raspoređivanje operacija za donošenje odluka baziranih na iskustvu i u skladu sa promenom uslova ili novih informacija.

Napredno raspoređivanje omogućava donošenje odluka podržanih za prekovremeni rad, prioritet narudžbina, proizvodnih serija, tokom ugovaranja posla ili procesa naručivanja.

Napredno raspoređivanje dizajnirano sa moćnim karakteristikama i funkcijama koje omogućavaju da se pravi kastomizovano rešenje, uvek prilagođeno korisniku.

www.preactor.com