Project Description

Proizvodni pogon „Termometal“ d.o.o. Ada-a za proizvodnju vanserijskih delova, alata i sklopova, proizvodi određene proizvode za potrebe istraživačkih i razvojnih centara automobilske industrije, na osnovu dokumentacije naručioca.

Preduzeće se trudi da iz godine u godinu zadovoljava sve veće potrebe poslovnih partnera, da ispuni njihova očekivanja i zahteve. Shodno tome je, tehnika i tehnologija na visokom nivou, raspolaže sa širokim tehnološkim spektrom i stručnim ljudskim resursom. Proizvodnu delatnost dopunjuje i sa uslugama: organizuje prevoz proizvoda po zahtevima kupaca, vrši popravku alata, zamenu rezervih delova, kao i mašinsku obradu alata velikih dimenzija. Preduzeće „Termometal“ d.o.o. Ada, po zahtevu naručioca pored izvođenja radova, prihvata i dopunu, reviziju i poboljšanje proizvodne dokumentacije, ukoliko je to opravdano u toku pripreme proizvodnje, odnosno u toku proizvodnog procesa.

Preduzeće „Termometal“ d.o.o. Ada ima u vidu, da razvojna grana automobilske industrije zahteva visoku tehničku i tehnološku razvijenost, visok kvalitet, kratke rokove isporuke, tačnost i brzinu. Shodno tome nastojimo, da našim kupcima ne budemo samo dobavljači, već i strateški partneri.