Project Description

DTD Ribarstvo DOO Bački Jarak je kompanija sa dugom tradicijom, koja se bavi poljoprivredom, proizvodnjom riblje hrane, uzgojem, preradom i distribucijom ribe, i proizvodnjom polugotovih jela, ribljih pašetata i biljnih namaza.

Kompanija postoji od 1952. godine, osnivanjem preduzeća „Šaran“ iz Petrovaradina, registrovanog za uzgoj i prodaju šarana i ostalih slatkovodnih vrsta riba. Sadašnji naziv dobija 1978. godine.

U 2006. godini DTD Ribarstvo je privatizovano i postaje vodeći distributer ribe u Srbiji. Od tog perioda do danas kompanija radi na konstantnom povećanju ponude svojih proizvoda, širenju prodajne mreže i pristupanju novim tržišnim segmentima. Modernom tehnologijom i kontrolom sirovina i finalnih proizvoda, kompanija je usmerena na dobijanje vrhunskog kvaliteta proizvoda.

DTD Ribarstvo u svom poslovanju primenjuje koncept “Od njive do trpeze”, budući da objedinjuje sledeće delatnosti: ratarstvo, proizvodnju riblje hrane, uzgoj ribe, preradu i prodaju ribe. Zahvaljujući pomenutom konceptu, kompanija od početka do kraja ima strogo kontrolisan tok proizvodnje, tačnije strogo kontrolisan sam proces – od ulazne sirovine od finalanog proizvoda.

Lanac proizvodnje počinje poljoprivrednom proizodnjom na 4.120 ha plodnih oranica u Vojvodini – Lovćenac, Bantsko Aranđelovo, Kelebija. Druga karika je svakako Pogon za proizvodnju ekstrudirane i peletirane hrane koji je otvoren 2010. godine u Bačkom Jarku, a odakle se na tržište riblja hrana plasira pod robnom markom Riboks. Akvakultura, tradicionalna delatnost kompanije od dana njenog osnivanja, se odvija na proizvodnoj vodenoj površini od 690 ha jezera, na dve lokacije u Vojvodini – Jazovo i Srpski Miletić. Kako bi na najbolji način uredili ribu, kompanija je 2011. godine otvorila Fabriku za preradu ribe, odakle se proizvodi na tržište plasiraju pod robnom markom Ribella. Poslednja karika u lancu je maloprodajna mreža koju trenutno čini 16 specijalizovanih prodavnica – ribarnica.).